โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
171/1 ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 stat.rtafa@gmail.com สอบถามปัญหาคุณสมบัติผู้สมัคร และวิธีการกรอกข้อมูล โทร. 02-5343624-6, 08-0486-3680 สอบถามปัญหาทางเทคนิค โทร. 02-0712116